LOADING

Type to search

Oleje do klimatyzacji i ich rodzaje

Dom

Oleje do klimatyzacji i ich rodzaje

CKA luty 7, 2022
Share

Oleje do klimatyzacji służą przede wszystkim do smarowania ruchomych części, czyli sprężarki i iglicy zaworu rozprężnego, jak również do odprowadzania ciepła ze sprężarki. Warstwa oleju chroni również gumowe uszczelki w przewodach i na złączkach, zmniejszając wycieki czynnika. Istnieją ogromne różnice pomiędzy różnymi typami olejów do sprężarek. W

celu zapewnienia prawidłowego obiegu oleju i czynnika chłodniczego, olej do sprężarek musi być odporny na zmiany ciśnienia i temperatury w różnych warunkach pracy. Sprężarki należy napełniać wyłącznie olejem do układu chłodniczego zatwierdzonym przez producenta samochodu lub kompresora. Unikaj również olejów uniwersalnych i mieszanych.

Jakość i ilość oleju sprężarkowego

Olej sprężarkowy, znany również jako olej do czynników chłodniczych, jest niezbędny do działania układu klimatyzacji. Nie tylko smaruje on wewnętrzne elementy sprężarki, ale także działa jako środek uszczelniający elementy gumowe, takie jak przewody i uszczelki, pochłania ciepło, a w niektórych pojazdach hybrydowych zapobiega uszkodzeniom elektrycznym sprężarki.

Aby zapewnić kompatybilność z wieloma materiałami w tych systemach, ważne jest, aby używać tylko oleju odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Należy jednak wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy różnymi rodzajami olejów oraz jak i kiedy należy je stosować.

Różne oleje do klimatyzacji

Istnieją cztery główne rodzaje olejów, a ich zastosowanie zależy w dużej mierze od rodzaju czynnika chłodniczego w układzie oraz od wymagań producenta sprężarki. W swojej ofercie posiada je firma Specol.

– Olej PAG. To stworzony przez człowieka środek smarny stosowany. Olej PAG jest higroskopijny, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje wilgoć z układu klimatyzacji lub z atmosfery. Kiedy olej PAG i wilgoć mieszają się, wchodzą w reakcję, tworząc kwas, który może powodować korozję i uszkodzenie elementów układu. Z tego powodu olej PAG nigdy nie powinien być używany do smarowania uszczelek wału sprężarki lub złączy przewodów czynnika chłodniczego. Co ważniejsze, nie należy go również nigdy stosować w pojazdach hybrydowych, ponieważ olej ten przewodzi prąd elektryczny.

– Mineralny olej chłodniczy, znany również jako olej alkilobenzenowy, był domyślną opcją do czasu, gdy czynniki chłodnicze HFC stały się powszechne. Obecnie jest on nadal stosowany w starszych systemach. A ponieważ nie absorbuje wilgoci, jest również stosowany do smarowania o-ringów i uszczelek.

– Olej POE. Poliolester, ester lub olej POE, również istnieje od jakiegoś czasu, jednak do tej pory nie był zalecany przez wielu producentów, ponieważ nie sprawdza się dobrze w warunkach wysokiej temperatury i obciążenia oraz absorbuje wilgoć. Wyjątkiem są pojazdy hybrydowe z elektrycznie napędzaną sprężarką. Olej POE ma lepsze właściwości izolacyjne niż PAG i może pomóc w ochronie izolacji na uzwojeniach, zapobiegając wyciekom elektrycznym. Zastosowanie niewłaściwego oleju w pojazdach hybrydowych może spowodować zwarcie prądu w sprężarce klimatyzacji, stwarzając zagrożenie porażenia prądem.

– Olej PAO jest wielosezonowym olejem syntetycznym. Jest on kompatybilny z wieloma środkami smarnymi i czynnikami chłodniczymi, jest przeznaczony do uniwersalnych zastosowań i czasami jest stosowany jako zamiennik niektórych olejów PAG, jeżeli jest zatwierdzony przez producenta sprężarki.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment