LOADING

Type to search

Szkolenie BHP – jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy?

Biznes

Szkolenie BHP – jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy?

CKA marzec 11, 2022
Share

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór norm i zasad, które mają na celu zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i godnych warunków pracy. BHP to szeroko pojęta dziedzina, która zawiera zagadnienia z zakresu medycyny pracy, ergonomii, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie powstawaniu wszelkiego rodzaju urazów, wypadków w trakcie pracy oraz chorób zawodowych.

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP?

Obowiązkiem pracodawcy jest znaleźć odpowiedni ośrodek edukacyjny BHP dla pracownika. Utrzymanie higienicznych i bezpiecznych warunków w miejscu pracy to podstawa, aby zapewnić pracownikom wymagany komfort fizyczny i psychiczny. Pracownik za to zobowiązany jest wypełniać powierzone zadania zgodnie z zasadami BHP. Kiedy pracownik jest zobowiązany przejść szkolenie BHP?

Każde przedsiębiorstwo powinno zapewnić osobie zatrudnionej dwa obowiązkowe szkolenia BHP:

– wstępne – usługi BHP mają na celu zaznajomić nowego pracownika ze swoim stanowiskiem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne jest warunkiem, aby dopuścić nowego pracownika do wykonywania obowiązków.
– okresowe – zależnie od stanowiska, szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się w wyznaczonych przez kodeks pracy okresach czasu (pierwsze zazwyczaj w okresie od 6 do 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy).

Gdzie szukać odpowiednich usług BHP dla małej i dużej firmy?

Przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 100 osób zobowiązane jest zatrudnić osobę, która będzie dbała o bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie zakładu. Jeśli pracodawca spełnia odpowiednie wymogi, może on sam przeprowadzać szkolenia BHP. Mniejsze przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do zatrudnienia pracownika na tym stanowisku. Wystarczy wynajęcie firmy zewnętrznej, która w wyznaczonym przez pracodawcę czasie przeprowadzi szczegółowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla jednoosobowych działalności, wymogi BHP nie obowiązują. Ośrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie to firma oferująca szeroki zakres usług w zakresie BHP. Skorzystanie z usług przedsiębiorstwa jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich mniejszych firm, które potrzebują skorzystać z usług BHP zarówno podczas szkoleń wstępnych, jak i okresowych dla swoich pracowników.

Usługi BHP są obowiązkiem pracodawcy, a za brak dostosowania się do terminarzu szkoleń, może zostać nałożona odpowiedzialność finansowa. Ponadto może mieć to ogromny wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy, a co za tym idzie – narażenie pracownika nawet na trwały uszczerbek na zdrowiu.

Tags:

Leave a Comment